Martin Petrák

Umělecký vedoucí a zakladatel Haydn Ensemble / Artistic director and founder of the Haydn Ensemble

Má široké spektrum zkušeností v intepretaci historické a moderní hudby. Sólové a komorní hře se začal věnovat již v devíti letech, kterou následně rozvíjel pod vedním prof.J.Řezáče (České noneto) na pražské konzervatoři. 

Martin Petrák
Martin Petrák – Official photo by Daniel Havel

Během studií na konzervatoři se zúčastnil v roce 1999 hudebních kurzů Szandora Végha pod vedením fagotisty Sergia Azzoliniho a hobojisty Maurice Bourgua. Následně pokračoval ve studiích na pražské akademii muzických umění ve třídě prof.F.Hermana (Ars rediviva, Česká filharmonie) a J.Seidla (Collegium Musicum Pragenses, Česká filharmonie), kde se začal věnovat poučené  interpretaci pod vedením vynikajícíhu hudebníka – varhaníka Lukáše Vendla (Harmonia delectabilis). V bakalářské diplomové práci na HAMU se věnoval studiu – vývoje, výroby a raného repertoáru pro barokní fagot.

Po ukončení studií se v roce 2005 stal členem prvního orchestru v České republice České filharmonie. 

V roce 2006 založil se zpěvákem Markem Šulcem (Schola Gregoriana Pragenses) instrumentálně – vokální projekt zaměřený na barokní hudbu Musika Antiq/Aria/, který vyvrcholil provedením Bachovy kantáty “Ich will den Kreuzstab gerne tragen” BWV 56 pro sólový bas, sbor a orchestr. Soubor nahrál několik snímků věnovaných hudbě A.Vivaldiho, G.Händela, W.A.Mozarta, F.I.A.Tůmy a dalších…

V roce 2008 založil instrumentální soubor VENTI DIVERSI ensemble, v němž zůročil své zkušenosti z předchozí spolupráce s umělci ze souboru MA/A/ a se kterým na podzim 2008 vydal své debutové cd s dílem G.Ph.Telemanna “La Putain”, které získalo ocenění The Prague Post “Nejlepší CD roku 2008”. Soubor se v průběhu let představil na mnoha prestižních českých i zahraničních festivalech (Lípa Musica /CZ/, Svatováclavský hudební festival /CZ/, Ars Antiqua Europae in Via Gothica /SK/ atd.) s dílem J.S.Bacha (Braniborské koncerty),  J.D.Zelenky (Trio Sonáty), A.Vivaldiho (Sinfonie), G.Händela (Vodní hudba). Posledním náhravacím počinem souboru je dvojalbum CD“Liturgický rok”, které obsahuje díla českého skladatele F.X.Thuriho vztahující se k církevnímu liturgickému roku. CD vyšlo v roce 2015.

Martin Petrák
Martin Petrák – Official photo by Daniel Havel

Martin Petrák je členem několika komorních souborů: Trio DuBois, PhilHarmonia Octet, Juventus Quintet a další.

Od roku 2011 je odborným asistentem Ostravské univerzity – fakulta umění.

Martin Petrák je také zakladatelem a uměleckým ředitelem jazzového festivalu v Havlíčkově Brodě MHF FESTJAZZ.

Bassoonist Martin Petrak is the founder and artistic director of the Haydn Ensemble.

It has a wide range of experience in historical and modern music. He started his music career, when he was 9 years old. Subsequently he continued his studies under leading of prof.J.Řezáč (The Czech Nonet) at the Prague Conservatory.During his studies he participated in the 1999 on music courses Szandor Végh under the guidance bassoonist Sergio Azzolini and oboist Maurice Bourgue. 

Subsequently, he continued his studies at the Academy of Performing Arts in Prague in the class prof. F.Herman (Ars Rediviva, Czech Philharmonic Orchestra) and J.Seidl (Collegium Musicum Pragenses, Czech Philharmonic), where he began knowledgeable interpretation under the guidance of an excellent musician – organist Lukáš Vendl (Harmonia delectabilis). In the Thesis of the Academy of Music, he realized  – development, production and early Baroque repertoire for bassoon.

After graduating in 2005, he became the member of the Czech Philharmonic Orchestra.

In 2006 he founded with vocalist Mark Šulc (Schola Gregoriana Pragenses) instrumental – vocal project focusing on baroque music Musika Antiq /Aria /, which culminated in performing Bach’s cantata „Ich will Kreuzstab day gerne tragen“ BWV 56 for bass solo, choir and orchestra. The ensemble recorded several images dedicated to the music of Vivaldi, G.Händel, W.A.Mozart, F.I.A.Tůma and other …

In 2008 he founded the instrumental ensemble VENTI DIVERSI ensemble, which capitalized on his experiences from previous collaborations with artists from the MA /A / and with whom in the autumn of 2008 he released his debut CD with works G.Ph.Telemann „La Putain“ which won an award „Best CD of 2008” by The Prague Post. The ensemble has over the years introduced at many prestigious Czech and international festivals (Lipa Musica / CZ /, St. Wenceslas Music Festival / CZ /, Ars Antiqua Europae in Via Gothic / SK / etc.) Works by J.S. Bach (Brandenburg Concertos), J.D.Zelenka ( Trio Sonatas), Vivaldi (Sinfonies) G.F.Händel (Water music). The last act of the Venti Diversi ensemble is double album CD „Liturgical Year“, which contains the works of Czech composer F.X.Thuri related to the Church’s liturgical year. The CD was released in 2015.

Martin Petrák is a member of several chamber ensembles: Trio DuBois, PhilHarmonia Octet, Juventus Quintet and more…

Since 2011 he is assistant professor of University in Ostrava – Faculty of Arts.

Martin is also the founder and artistic director of the chamber music festival in Havlíčkův Brod „FESTJAZZ“ which is dedicated to jazz music.

%d blogerům se to líbí: