Koncerty pro lesní roh / Horn concertos

Natáčení CD / Recording CD

V roce 2017 bude Haydn Ensemble sekundovat vynikajícímu českému hornistovi Přemyslu Vojtovi –  vítěz mezinárodní soutěže ARD Munich 2010 /1.cena/ a v současné době nový sólohornista symfonického orchestru západoněmeckého rozhlasu / WDR Sinfonieorchester Köln / na cd věnované hornovým koncertům období klasicismu.

In 2017, the new Czech chamber orchestra Haydn Ensemble will collaborate with an excellent Czech hornist Přemysl Vojta – Winner of the international competition ARD Munich 2010 /1.prize/ and currently principal horn of West German Radio Symphony Orchestra / WDR Sinfonieorchester Köln / on a new CD, which will be focus on horn concerts of classical period.

Haydn Ensemble živě / Haydn Ensemble live

V neděli 9.října 2016 v 15 hodin odvysílá Český rozhlas – stanice „Vltava“ rozhovor s uměleckým vedoucím a dirigentem Haydn Ensemble Martinem Petrákem a následně záznam z živého vystoupení Haydn Ensemble v Sudicích, které se uskutečnilo 6.září v rámci Svatováclavského hudebního festivalu.

On Sunday, October 9, 2016 at 3:00 pm you can hear an interview with Martin Petrák / artistic director and conductor of Haydn Ensemble/ and then record of live performance of Haydn Ensemble in Sudice, which was held on September 6 of St. Wenceslas Music Festival on Czech Radio – „Vltava“

http://www.rozhlas.cz/vltava/program/#/2016-10-09

Projekty v roce 2017 / Projects 2017

Projects 2017

„la Nature, la Raison et l’Ordre“

Klasicistní sinfonie a koncerty slavných českých a evropských skladatelů klasicismu s podtitulem „Příroda, rozum a řád“.

Symphonies and concerts of famous Czech and European authors of  Age of Enlightenment subtitled „Nature, reason and order“.

Instrumentální a orchestrální koncerty / Orchestral and instrumental concerts

 

„Symphonie triomphante“

Strhující hudební příběh zrodu sinfonie od barokní éry k ustálené formě klasicistní sinfonie nazvaný  „Sinfonie triumfující“.

Breathtaking musical story of the birth of the symphony from the Baroque era to the form of classicist symphony called „Sinfonia triumphant.“

Orchestrální koncerty / Orchestral concerts

 

„Horn Concertos“

Koncerty pro lesní roh a orchestr / Concerts for French Horn and Orchestra

Natáčení CD / Recording CD

Nová členka souboru / A New member of ensemble

S potěšením oznamujeme, že náš soubor získal další vynikající posilu do sekce houslí,  houslistku Markétu Valáškovou.

Haydn Ensemble is pleased to announce that we are finally complete in violin section with a new member – violinist – Markéta Valášková.

Koncertní předpremiéra 5.září na Vysočině / Concert preview 5th September

Nový český soubor Haydn Ensemble založil v roce 2016 fagotista České filharmonie Martin Petrák. Pod jeho uměleckým vedením se představí s pilotním programem „Concerti Grossi“, ve kterém zazní kompoziční umění A. Vivaldiho, P. A. Locatelliho a G. F. Händela. Netradiční orchestrální repertoár v kombinaci s provedením na moderní nástroje, poučenou interpretací a přirozenou muzikalitou jednotlivých interpretů přinese jedinečný hudební zážitek.

Koncert začíná v 19 hodin/ Concert from 19 pm

Klášterní kostel svaté Rodiny, Havlíčkův Brod 58001, Štáflova 2003

Monastery Church of the Holy Family, Havlíčkův Brod 58001, Štáflova 2003

Vstupné/ Tickets:
150,- Kč Plná cena/ Fullprice
100,- Kč Zlevněné vstupné/ Discounted price (senioři, studenti, ZTP, ZTP/P)
50,- Kč Děti do 15 let/ Children under 15

Haydn Ensemble

Program:

Georg Friedrich Händel – Concerto Grosso č. 7 B dur op. 6 pro 2 housle, violoncello, smyčce a continuo (HWV325)

Georg Friedrich Händel – Concerto Grosso č. 12 h moll op. 6 pro 2 housle, violoncello, smyčce a continuo (HWV330)

Antonio Vivaldi – Concerto Grosso č. 3 F dur op. 8 „Podzim“ pro housle, smyčce a continuo (RV 293)

Antonio Vivaldi – Concerto Grosso g moll pro smyčce a continuo (RV 156)

Pietro Antonio Locatelli – Concerto Grosso č. 6 Es dur op. 7 „Il pianto d’Arianna“ pro 2 housle, violoncello, smyčce a continuo

 

 

O programu / About program

Slovo k debutovému programu „Concerti Grossi“/A few words by debut concerts „Concerti Grossi“

V posledních dvou desetiletích 17. století se objevila nová orchetrální forma Concerto, která se stala nejdůležitějším typem barokní hudby po roce 1700. Concerto bylo syntézou čisté instrumentální hudby založené na čtyřech základních postupech:  koncertatní princip, textura pevného basu a květnatých výšek, organizování hudby na základě dur-moll sytému a budování velkých hudebních celků z jednotlivých samostatných pohybů.

Concerto Grosso je pravděpodobně nejdůležitějším typem barokního koncertu, který se vyznačuje použitím malé skupiny sólových nástrojů, s názvem Concertino nebo Principale, proti plnému orchestru, s názvem Concerto, Tutti nebo RipieniConcertino se obvykle skládá z diskantových nástrojů (např. houslí) a continua (hudební posaz typický pro barokní trio sonáty), ale může to být i jeden sólový nástroj. Otcem Concerta Grossa je italský skladatel Arcangello Correli.

Tehdejší módní vlně Concerta Grossa podlehla celá hudební barokní evropa v čele s mnoha slavnými jmény .

I Georg Friedrich Händel neodolal a zkomponoval dvě řady Concertů Grosso.

Concerto Grosso č.7 B Dur op.6 HWV 325 (jako jediné z celé řady nemá skupinu Concertina) je jedinečným orchestrálním typem této formy.

Koncert otevírá krátké zamyšlené Largo, které lze chápat i jako předehru k Allegru, ve kterém nám Händel nabízí tematicky pohled na tehdejší lodní cestování na moři. Je mistrnou ukázkou umění fugy s důrazem na rytmus. Tajemné Largo e piano připomíná styl J.S.Bacha. Poslední dvě části, roztančené Andante plné stále se opakujících ritornellů a bouřlivé synkopy v Hornpipe připomínající námořnické tance, završují radostnou až bujarou taneční formu concerta.

Další Händelovo Concerto Grosso č.12 h moll op.6 HWV 330 je typickou ukázkou této formy s   klasicky kontrastním soubojem koncertantní skupiny houslí s violoncelem oproti orchestru. V celém koncertu je silná inspirace Itálií, kterou Händel hojně navštěvoval. Svědčí rovněž o Händelově velikosti mysli a srdce.

Úvodní rytmické Largo připomíná dramatický styl francouzské předehry. Zároveň vyznívá jako vyznání lásky a odloučení milenců. Navazuje na něj brilantní Allegro, vzbuzující pocit mota perpetua. Třetí část, láskyplné Larghetto e piano, obsahuje jednu z nejkrásnějších melodií napsanou Händelem. Čtvrtá část je krátké chladné osudové Largo s recitativy, které vede do závěrečné nekompromisní fugy v Allegru v Gigue, která cituje téma odvozené od fugy Friedricha Wilhelma Zachowa, Händelova učitele v Halle. Celé dílo vyznívá jako příběh nenaplněné lásky dvou mladých milenců.

Ani další slavný skladatel, kterým je Antonio Vivaldi, si nemohl nechat ujít příležitost zkomponovat formu Concerta Grossa. Jeho nejznámější houslové koncerty z cyklu “Čtvero ročních období” jsou dalším typem této oblíbené formy, kde sólový part houslí a continua kontrastuje s orchestrálním tutti.

Jeho houslový koncert F Dur RV 293 “Podzim” je jedinečnou ukázkou barokní programní hudby. V první části proběhne oslava žní na venkově, tanec, bujaří opilci. Ve druhé části se sólového partu ujímá cembalo, které symbolizuje duchy a démony, kteří bloudí nocí, za spánku opilých chasníků. V závěrečné třetí části nás Vivadli zavede na lov divoké zvěře do hlubokých hvozdů a mýtin.

Vivaldiho Concerto Grosso g moll RV 156 je dalším orchestrálním typem této vrcholné formy baroka, které se svým nezvykle třívětým celkem spíše připomíná sinfonii.

Pevně kráčející Allegro, jakoby odměřovalo čas všech zůčastněných. Po něm přichází pomalé Adagio, s lamentujícím partem violoncella v kontrastu s ostatními smyčci, které pouze doprovázejí jeho pohyb. V závěrečném Allegru, které se otevírá fugou se stupnicovými běhy, autor vystihuje marnost a zároveň rychlost života. Zajímavým rysem tohoto díla je, že všechny tři části jsou ve stejné tónině.

Program završuje Concerto Grosso č.6 Es Dur op.7 “Nářek Ariadny”. Úchvatné dílo dalšího italského barokního mistra Pietra Antonia Locatelliho. Předlohou byl Locatellimu příběh z řeckých bají. Autor zhudebnil moment, kdy Théseus spěšně odplouvá do vlasti a spící Ariadnu zanechává na ostrově. Nářky, smutky, vzlyky, hysterie, bolest a smutné vzpomínky na opojné chvíle milostného vzplanutí mezi Ariadnou a Théseem činí tento koncert výjmečným skvostem, který je na svou dobu velmi moderním zápisem různých podob lament a dokládá zároveň nadčasový skladatelský přístup Locatelliho.

Martin Petrák

Napsali o nás / Written about us

Cílem SHF je mimo jiné uvádět mladé kvalitní projekty domácí provenience. Tím letošním bude soubor Haydn Ensemble, který je nejčerstvějším uměleckým počinem fagotisty České filharmonie Martina Petráka.
Petrák tento svůj soubor založil teprve v letošním roce a je zároveň jeho uměleckým vedoucím. Festivalovému publiku se představí se svým pilotním programem „Concerti Grossi“, ve kterém zazní kompoziční umění A. Vivaldiho, P. A. Locatelliho a G. F. Händela. Provedení barokního repertoáru na moderní nástroje, poučená interpretace a přirozená muzikalita jednotlivých interpretů slibuje jedinečný hudební zážitek.
Koncerty se uskuteční 6.9. v Sudicích a 7.9. ve Frýdlantu n. Ostravicí.

Debut se blíží / Our debut is coming

Koncertní předpremiéra na Vysočině / Concert preview 

První koncerty a debut Haydn Ensemble jsou za dveřmi. Za necelý měsíc nás můžete slyšet v předpremiérovém koncertě v Havlíčkově Brodě v rámci nového komorního cyklu „Návraty“, kterým celý cyklus zahajujeme, a který se uskuteční v pondělí 5.září 2016 v 19:00 v klášterním kostele svaté Rodiny – Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod

Concert preview of the Haydn Ensemble is coming. You can hear us in the new chamber music series called „Returns,“ which will be held on Monday, September 5, 2016 at 19:00 in the church of the Holy Family – Štáflova 2003 580 01 Brod

Program: „Concerti Grossi“ – G.F.Händel, A.Vivaldi, P.A Locatelli