Haydn Ensemble – Orchestr/ Orchestra

Obsazení debutového koncertu./ Debut Concert – Cast.

1.housle/ 1st violin

Libor Vilímec, Markéta Vokáčová, Markéta Pichlíková, Filip Zaykov

2.housle/ 2nd violin

Milena Kolářová, Marek Blaha, Daniela Oerterová, Markéta Dominikusová

viola/ alto

Karolína Strašilová, Ondřej Martinovský

violoncello/ cello

Jan Keller, Matyáš Keller

kontrabas/ bass

Petr Ries, Jan Vokoun

hoboj/ oboe

Vladislav Borovka, Jarmila Vávrová

lesní roh/ french horn

Hana Šuková, Marie Čapská

fagot/ bassoon

Ondřej Šindelář

cembalo

Jiřina Dvořáková

 

„Symphonie Triomphante“ – Zrození symfonie / Birth of symphony

Symphonie Triomphante – zrození klasické symfonie v podání nového českého orchestru Haydn Ensemble. Doba osvícenství, geniálních hudebních reformátorů, nových hudebních forem a žánrů 18.století. Mannheim nebo Vídeň, Benátky nebo Paříž?

Zazní jedna z klíčových symfonií klasicismu – Symfonie Es Dur Jana Václava Stamice, která zásadně ovlivnila symfonickou tvorbu Josepha Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta.

Tommaso Traetta – Symfonie/ Overtura F Dur „Armida“
Jan Václav Stamic – Symfonie Es Dur op.11 č.3
Joseph Haydn – Symfonie D Dur č.1
Jan Křtitel Vaňhal – Symfonie a moll

Vstupenky – více informací zde: https://haydnensemble.com/2017/03/06/haydn-ensemble-triumfujici-prodej-vstupenek-zahajen-czech-haydn-ensemble-triumphant-advanced-ticket-sale-of-the-debut-concert/

Triumph of Symphony – birth of a classical symphony performed by the new Czech orchestra Haydn Ensemble.Age of Enlightenment, ingenious musical reformers, a new musical forms and genres of the 18th century. Mannheim or Vienna, Venice or Paris?
You can hear one of the most pivotal classical symphonies. Symphony in E flat Major by Johann Wenzel Stamitz, which significantly influenced the symphonic music of Joseph Haydn and Wolfgang Amadeus Mozart.

Tommaso Traetta – Symphony/Ouverture in F Major „Armida“
Johann Wenzel Stamitz – Symphony in E flat Major op.11 no.3
Joseph Haydn – Symphony in D Major no.1
Johann Baptist Wanhal – Symphony in A Minor

Tickets info: https://haydnensemble.com/2017/03/06/haydn-ensemble-triumfujici-prodej-vstupenek-zahajen-czech-haydn-ensemble-triumphant-advanced-ticket-sale-of-the-debut-concert/ 

Změna programu vyhrazena.

Koncert pořádá Dux Cultura z.s. a Haydn Ensemble

Koncert podporuje / Concert is supported by

kudyznudy-RGB

Haydn Ensemble triumfující – prodej vstupenek zahájen / Czech Haydn Ensemble triumphant – Advanced ticket sale of the debut concert

V pondělí 6. března byl zahájen předprodej vstupenek na pražský debutový koncert českého Haydna Ensemble, který se uskuteční dne 7. dubna 2017.

Zazní symfonie renomovaných českých, italských a rakouských mistrů věku osvícení.

“Prožijte jedinečný večer zrození klasické symfonie.”

Nakupujte vstupenky se slevou 15% pohodlně a v předstihu na www.vstupenka.net za 350 Kč a 250 Kč.

V den koncertu 400 Kč a 300 Kč.

“Skvělý orchestr plus úžasné symfonie – to je nádherný umělecký zážitek.”

Haydn Ensemble

Haydn Ensemble

„Symphonie Triomphante“

Traetta/ Stamic/ Vaňhal/ Haydn

Praha – Rudolfinum – Sukova síň

7.dubna 2017 od 19:30 hod

Czech Haydn Ensemble triumphant – Advanced ticket sale of the debut concert

March, 3  was launched presale of the prague debut concert of Czech Haydn Ensemble, which will take place on April, 7 2017. It will bring symphonic works of renowned Czech, Italian and Austrian composers of the age of enlightment.

“Unique experience of the birth of a classical symphony”

Shop conveniently in advance (15% sale) from www.vstupenka.net for 350 CZK and 250 CZK. / Tickets on the day of the concert for 400 CZK and 300 CZK.

“Great musicians plus fabulous symphonies – unique enjoyment!”

Czech Haydn Ensemble

“Symphonie Triomphante”

Traetta/Stamitz/Vanhal/Haydn

Prague – Rudolfinum – Suk hall

April, 7 / 2017 on 7:30 p.m.

Haydn Ensemble triumfující

Zahajovací koncert první sezóny se uskuteční 7.dubna 2017 v pražském Rudolfinu – Sukova síň.

Program s podtitulem „Symfonie triumfující“ představí počátky klasické symfonie až po její vrcholnou formu.

T.Traetta /  J.V.Stamic /  J.K.Vaňhal /  J.Haydn

Opening concert of the first season will be held April 7, 2017 in Prague Rudolfinum – Suk Hall. The program, subtitled „Symphony triumphant“ presents the origins of the classical symphony to its ultimate form.

T.Traetta / J.W.Stamitz / J.B.Wanhal / J.Haydn

HE_Debut

 

Nová posila HE / A New team member

S radostí oznamujeme novou velkou posilu našeho orchestru Kateřinu Ferlesovou, která se bude starat o management orchestru, produkci a marketing.

img_3223

We are pleased to announce and welcome the new one reinforcement of our orchestra Kateřina Ferlesová, who will take care of the orchestra management, production and marketing.

Vstupenky na Ozvěny on-line/ Tickets Echoes on-line

Víte, že vstupenky na jedinečný vánoční koncert Haydn Ensemble v pražském Rudolfinu s programem Ozvěny, zakoupíte přímo na portále vstupenka.net nebo přímo na tomto odkazu: http://vstupenka.net/udalosti/haydn-ensemble/

Vstupenky na koncert lze nově zarezervovat i přes náš nový e-mail: czechhaydn@gmail.com

Uveďte prosím celé jméno, počet a druh vstupenek. Rezervace v den konání koncertu platí do 19:45 (21.12.2016)

 

 

 

 

Program Ozvěny/ A few words by concerts Echoes

Slovo k program Ozvěny/ A few words by concerts Echoes of „Concerti Grossi“

Program volně navazuje na debutový úspěch Haydn Ensemble na Svatováclavském hudebním festivalu.

V posledních dvou desetiletích 17. století se objevila nová orchetrální forma Concerto, která se stala nejdůležitějším typem barokní hudby po roce 1700. Concerto bylo syntézou čisté instrumentální hudby založené na čtyřech základních postupech:  koncertatní princip, textura pevného basu a květnatých výšek, organizování hudby na základě dur-moll sytému a budování velkých hudebních celků z jednotlivých samostatných pohybů.

Concerto Grosso je pravděpodobně nejdůležitějším typem barokního koncertu, který se vyznačuje použitím malé skupiny sólových nástrojů, s názvem Concertino nebo Principale, proti plnému orchestru, s názvem Concerto, Tutti nebo RipieniConcertino se obvykle skládá z diskantových nástrojů (např. houslí) a continua (hudební posaz typický pro barokní trio sonáty), ale může to být i jeden sólový nástroj. Otcem Concerta Grossa je italský skladatel Arcangello Correli.

Tehdejší módní vlně Concerta Grossa podlehla celá hudební barokní evropa v čele s mnoha slavnými jmény .

I Georg Friedrich Händel neodolal a zkomponoval dvě řady Concertů Grosso.

Händelovo Concerto Grosso č.12 h moll op.6 HWV 330 je typickou ukázkou této formy s   klasicky kontrastním soubojem koncertantní skupiny houslí s violoncelem oproti orchestru. V celém koncertu je silná inspirace Itálií, kterou Händel hojně navštěvoval. Svědčí rovněž o Händelově velikosti mysli a srdce.

Úvodní rytmické Largo připomíná dramatický styl francouzské předehry. Zároveň vyznívá jako vyznání lásky a odloučení milenců. Navazuje na něj brilantní Allegro, vzbuzující pocit mota perpetua. Třetí část, láskyplné Larghetto e piano, obsahuje jednu z nejkrásnějších melodií napsanou Händelem. Čtvrtá část je krátké chladné osudové Largo s recitativy, které vede do závěrečné nekompromisní fugy v Allegru v Gigue, která cituje téma odvozené od fugy Friedricha Wilhelma Zachowa, Händelova učitele v Halle. Celé dílo vyznívá jako příběh nenaplněné lásky dvou mladých milenců.

Další Händelovo Concerto Grosso č.7 B Dur op.6 HWV 325 (jako jediné z celé řady nemá skupinu Concertina) je jedinečným orchestrálním typem této formy.

Koncert otevírá krátké zamyšlené Largo, které lze chápat i jako předehru k Allegru, ve kterém nám Händel nabízí tematicky pohled na tehdejší lodní cestování na moři. Je mistrnou ukázkou umění fugy s důrazem na rytmus. Tajemné Largo e piano připomíná styl J.S.Bacha. Poslední dvě části, roztančené Andante plné stále se opakujících ritornellů a bouřlivé synkopy v Hornpipe připomínající námořnické tance, završují radostnou až bujarou taneční formu concerta.

 

Nejprogresivnější  forma Concerta Grosso zazní v Concertu Grossu č.6 Es Dur op.7 “Nářek Ariadny”. Úchvatné dílo dalšího italského barokního mistra Pietra Antonia Locatelliho. Předlohou byl Locatellimu příběh z řeckých bají. Autor zhudebnil moment, kdy Théseus spěšně odplouvá do vlasti a spící Ariadnu zanechává na ostrově. Nářky, smutky, vzlyky, hysterie, bolest a smutné vzpomínky na opojné chvíle milostného vzplanutí mezi Ariadnou a Théseem činí tento koncert výjmečným skvostem, který je na svou dobu velmi moderním zápisem různých podob lament a dokládá zároveň nadčasový skladatelský přístup Locatelliho.

Vejvanovského XXI.Sonata Natalis „Vánoční“ není úplně ryzí formou Concerta Grosso, přesto ji můžeme zařadit z pohledu instrumentace k této formě. Pavel josef Vejvanovský se nechal volně inspirovat lidovou ukolébavkou Hajej, můj andílku, z níž použil krátký motiv v první části Allegro, které je roztančené metrikou francouzského Courantu. Navazující Adagio zklidňuje předchozí děj a vytváří skvostné hudební plochy s niterným sólem prvních houslí a kontrastních vstupů fléten.

Závěrečné Vivaldiho Concerto Grosso g moll RV 156 je dalším orchestrálním typem této vrcholné formy baroka, které se svým nezvykle třívětým celkem spíše připomíná sinfonii.

Pevně kráčející Allegro, jakoby odměřovalo čas všech zůčastněných. Po něm přichází pomalé Adagio, s lamentujícím partem violoncella v kontrastu s ostatními smyčci, které pouze doprovázejí jeho pohyb. V závěrečném Allegru, které se otevírá fugou se stupnicovými běhy, autor vystihuje marnost a zároveň rychlost života. Zajímavým rysem tohoto díla je, že všechny tři části jsou ve stejné tónině.

Martin Petrák

21.12.2016 Ozvěny – vánoční koncert / Echoes of „Concerti Grossi“ – Christmas concert

Vánoční koncert Haydn Ensemble s podtitulem Ozvěny se uskuteční 21. prosince 2016 od 20:00 v Sukově síni pražského Rudolfina. Vs151201_sukova-sin_hi-res_010_c_petra-hajska7os24ax21460729592-1980x1321tupenky lze zakoupit v předprodeji na internetu nebo na místě v den koncertu od 19:30.

Předprodej vstupenek /Tickets: http://vstupenka.net/udalosti/haydn-ensemble/

Těšíme se na Vás. Haydn Ensemble

Program:

G.F.Händel (1685 – 1759) Concerto Grosso č.12. h moll Op.6 /HWV 330/

G.F.Händel (1685 – 1759) Concerto Grosso č.7. B Dur Op.6 /HWV 324/

P.A.Locatelli (1695 – 1764) Concerto Grosso č.7 Es Dur op.8 “Il pianto d’Arianna”

P.J.Vejvanovský (1639 – 1693) Sonata Natalis

A.Vivaldi (1678 – 1741) Concerto Grosso g moll /RV 156/

Více informací o programu / About program:

Christmas concert of Haydn Ensemble subtitled Echoes of „Concerti Grossi“will take place on December 21, 2016 from 20:00 in the Suk Hall of Rudolfinum. Tickets can be purchased in advance on the internet or on the day of the concert at 19:00.

Tickets: http://vstupenka.net/udalosti/haydn-ensemble/