„Symphonie Triomphante“ – Zrození symfonie / Birth of symphony vol.2

Symphonie Triomphante – zrození klasické symfonie – druhé pokračování zaměřené na klasicistní symfonie v podání nového českého orchestru Haydn Ensemble. Doba osvícenství, geniálních hudebních reformátorů, nových hudebních forem a žánrů 18.století. Mannheim nebo Berlín, Hamburg nebo Eisenstadt?

Třívěté a čtyřvěté symfonie klasicismu, první a druhá generace mannheimské školy, “Sturm und Drang” v hudbě, eisenstadtské novinky.

Jan Václav Stamic – Symfonie A Dur

Ignaz Fränzl – Symphonie C Dur č.5              

Carl Philipp Emaneul Bach – Symfonie h moll Wq 182/5    

Joseph Haydn – Symfonie Es Dur “Filosof”  Hob. I:22 (verze 1773)

Vstupenky – více informací zde: https://shop.ticketpro.cz/cs/Event/Detail/706726/symphonie-triomphante-zrozeni-symfonie-vo-2

Triumph of Symphony – birth of a classical symphony Second part focused on the classicist symphony in the performance of the new Czech orchestra Haydn Ensemble. The Age of Enlightenment, ingenius musical reformers, new musical forms and genres of the 18th century. Mannheim or Berlin, Hamburg or Eisenstadt?

Three and fourth movements symphonies of classicism, first and second generations of the Mannheim School, Sturm und Drang in music, Eisenstadt innovations.

Johann Wenzel Stamitz – Symphony in A Major  

Ignaz Fränzl – Symphony in C Major No.5  

Carl Philipp Emaneul Bach – Symphony in B Minor Wq 182/5

Joseph Haydn – Symphony E-flat Major “The Philosoph”  Hob. I:22 (version 1773)

Tickets info: https://shop.ticketpro.cz/cs/Event/Detail/706726/symphonie-triomphante-zrozeni-symfonie-vo-2

Koncert pořádá Dux Cultura z.s. a Haydn Ensemble

Koncert podporuje / Concert is supported by

pastedGraphic.png

Haydn Ensemble s hlubokým zármutkem oznamuje / With deep grief Haydn Ensemble announces

Haydn Ensemble s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pátek 15.září tragicky zemřela naše milovaná kolegyně, kamarádka, a především vynikající hobojistka Denisa Bílá.

With deep grief Haydn Ensemble announces that on Friday, September 15, tragically died our beloved colleague, our friend, and especially the outstanding oboist Denisa Bílá.

20170721-_D803124 (kopie)

 

 

„Le Trio Affaire“ – komorní koncert 2/ Chamber concert 2

„Le Trio Affaire“ – V mimořádném podání členů Haydn Ensemble vyslechnete komorní skladby zaměřené na oblíbená triová instrumentální seskupení klasicistní a barokní doby. Komorní tóny se rozezní v jedné z nejstaších duchovních svatyní v Praze, v kostele Sv.Klimenta.

Josef Haydn – Londýnské trio č.1 C Dur pro 2 flétny a fagot Hob. IV:1

Georg Philipp Telemann – Sonáta D Dur pro flétnu, housle a basso continuo TWV 42:D4
Georg Philipp Telemann – Corellisierende sonáta g moll pro 2 housle a basso continuo TWV 42:g4
Karel Stamic – Trio č.1 G Dur pro 2 flétny a fagot op.14

Vstupenky:

Na místě350,-Kč plná cena/ 250,-Kč studenti a senioři

„Le Trio Affaire“ – In a unique performance by the members of Haydn Ensemble, you will hear famous chamber music pieces of classicism trio and baroque  trio sonate. The concert takes place in one of the oldest spiritual place in Prague, in the church of St.Kliment.

Tickets info:                                                                                                                                                 On place – 350,- CZK full price/ 250,- CZK students and seniors

Změna programu vyhrazena.

Koncert pořádá Dux Cultura z.s. a Haydn Ensemble

Koncert podporuje / Concert is supported by

kudyznudy-RGB

Natáčení CD / Recording CD

Právě dnes jsme zakončili přípravy na natáčení CD s koncerty pro lesní roh od Josepha Haydna a Michaela Haydna. Sólo na lesní roh – Přemysl Vojta – sólo hornista Symfonického orchestru WDR v Kolíně nad Rýnem a vítěz Mezinárodní soutěže ARD v Mnichově 2010. Hostem bude i renomovaný světový trombonista Fabrice Millischer, mimojiné vítěz Mezinárodní soutěže ARD v Mnichově 2007.

Right now, we finished preparations for the recording of CD of concerts for french horn by Joseph Haydn and Michael Haydn. Solo – Přemysl Vojta – soloist of the WDR Symphony Orchestra in Cologne and winner of the International ARD Competition in Munich 2010. The guest is renowned world trombonist Fabrice Millischer, winner of the 2007 ARD International Competition in Munich.

Přemysl Vojta – http://www.premyslvojta.com

Fabrice Millischer – http://www.fabricemillischer.com

„Quatre ou Cinq“ – komorní concert 1 / Chamber concert 1

„Quatre ou Cinq“ – V mimořádném podání členů Haydn Ensemble vyslechnete komorní skladby zaměřené na oblíbená instrumentální seskupení klasicistní doby pro čtyři nebo pět hráčů. Komorní tóny se rozezní v jedné z nejstaších duchovních svatyní v Praze, v kostele Sv.Klimenta.
Josef Haydn – Smyčcový kvartet C Dur Op.1 No.6 /Hob.III:6/
Karl Stamic – Kvartet pro hoboj, housle, violu a violoncello D Dur Op.8. No.1
Luigi Boccherini – Kvintet pro 2 housle, violu, fagot a violoncello g moll, Op.46. No. 4
Michael Haydn – Divertimento pro hoboj, fagot, housle, violu a kontrabas B Dur /P 92/

Vstupenky – více informací zde:

Na místě350,-Kč plná cena/ 250,-Kč studenti a senioři                                                              V předprodeji300,-Kč plná cena/ 200,-Kč studenti a senioři v síti Ticketprohttp://www.ticketpro.cz/hudba/klasicka-hudba-operni-arie/2144738-komorni-koncert-haydn-ensemble.html

 

„Quatre ou Cinq“ – In a unique performance by the members of Haydn Ensemble, you will hear famous chamber music pieces of classicism for four or five players. The concert takes place in one of the oldest spiritual place in Prague, in the church of St.Kliment.

 Joseph Haydn – Quartet for strings in C Major Op.1. No.6 /Hob.III:6/
Carl Stamitz – Quartet for oboe, violin,viola and violoncello in D Major Op.8. No.1
Luigi Boccherini – Quintet for strings in g minor, Op.46. No. 4
Michael Haydn – Divertimento for oboe, bassoon, violin, viola and double bass in B flat Major /P 92/

Tickets info:                                                                                                                                               On place – 350,- CZK full price/ 250,- CZK students and seniors                                                              Presale – 300,- CZK full price / 200,- CZK students and seniors herehttp://www.ticketpro.cz/hudba/klasicka-hudba-operni-arie/2144738-komorni-koncert-haydn-ensemble.html

Změna programu vyhrazena.

Koncert pořádá Dux Cultura z.s. a Haydn Ensemble

Koncert podporuje / Concert is supported by

kudyznudy-RGB

Nový předprodej vstupenek / A New ticket presale

Vážení posluchači, milí návštěvníci našich koncertů, připravili jsme vám novinku v podobě nového předprodeje vstupenek, který poběží pod křídly největší české sítě Ticketpro.

Dear guests, dear visitors of our concerts, we prepared a new ticket presalein, which will run under the wings of the well known Czech ticket company – the Ticketpro network.

 

2070889_1350121_Ticketpro_logo_RGB_blue_white_background

Sezóna 2017 / Season 2017

Vážení posluchači, návštěvníci našich koncertů, fandové Haydn Ensemble. Připravili
jsme pro vás velikonoční dárek – přehled všech koncertů Haydn Ensemble v roce 2017.

Stahujte /PDF/ zde: https://drive.google.com/file/d/0B1TTZbThZ8GHOEl4UjdGUXBJdVE/view?usp=sharing

nebo nám napište na náš e-mail: czechhaydn@gmail.com a my vám zašleme přehled koncertů do vašeho e-mailu.

Dear listeners, visitors, Haydn Ensemble fans. We prepared for you Easter gift –        Haydn Ensemble concerts overview in 2017.

Download English version /PDF/ here: https://drive.google.com/file/d/0B1TTZbThZ8GHLWpMOEJ5MDlTSmM/view?usp=sharing

or write us on e-mail: czechhaydn@gmail.com and we will send you an overview of concerts.

Orchestrální a komorní projekty 2017/ Orchestral and chamber projects 2017

Orchestrální a komorní projekty 2017/ Orchestral and chamber projects 2017

7.duben / April 2017  Symphonie triomphante – vol.1 u0412_06_09_2016_korc
Orchestrální koncert / Orchestral concert 1

Strhující hudební příběh zrodu sinfonie od barokní éry k ustálené formě klasicistní sinfonie nazvaný  „Sinfonie triumfující“.

Breathtaking musical story of the birth of the symphony from the Baroque era to the form of classicist symphony called „Triumph of Symphony“

Program: T.Traetta / J.V.Stamic / J.K.Vaňhal / J.Haydn

 

31. květen/ May 2017  Orgel Frühling Steiermark – tourgunther-rost3_1_01

Orchestrální koncert / Orchestral concert 2

Závěrečný koncert varhanního festivalu.

The final concert of the new organ festival.

Sólista/ Soloist – Gunther Rost – varhany/ organ http://www.gunther-rost.com

Program: J.S.Bach / C.P.E.Bach / F.Mendessohn – Bartholdy

 

23.červen/ June 2017 Qautre ou Cinqu0437_06_09_2016_korc

Komorní hudba / Chamber music 1

Podoby kvarteta a kvinteta v době klasicismu.

Forms of quartet and quintet in the Age of Enlightenment.

Program: L.Boccherini / J.V.Stamic / M.Haydn / J.Haydn

 

červenec/ July  2017 Horn Concertos vojta106_v-gseapremiumxl

Sólista/ Soloist – Přemysl Vojta – lesní roh/ french horn http://www.premyslvojta.com

Natáčení CD / Recording CD

Koncerty pro lesní roh a orchestr / Concerts for French Horn and Orchestra

Program: M.Haydn / J.Haydn

 

31.srpen / August 2017  Le Trio AffaireHaydn Ensemble

Komorní hudba/ Chamber music 2

Od barokní triové sonáty pro Trio v klasicismu.

From Baroque trio sonata after Trio in classicism.

Program: G.Ph.Telemann / J.K.Vaňhal / J.Haydn /

 

21.říjen/ October 2017  Symphonie triomphante – vol.2 u0392_06_09_2016_korc

Orchestrální koncert / Orchestral concert 3

Pokračování strhujícího hudebního příběhu zrodu sinfonie od barokní éry k ustálené formě klasicistní sinfonie nazvaný  „Sinfonie triumfující“.

Next episode of breathtaking musical story of the birth of the symphony from the Baroque era to the form of classicist symphony called „Sinfonia triumphant.“

Program: J.V.Stamic / C.P.E.Bach / I.Fränzl / J.Haydn

 

21.listopad/ November 2017  la Nature, la Raison et l’OrdreMartin Petrák

Instrumentální a orchestrální koncert / Orchestral and instrumental concert 4

Klasicistní sinfonie a koncerty slavných českých a evropských skladatelů klasicismu s podtitulem „Příroda, rozum a řád“.

Symphonies and concerts of famous Czech and European authors of Age of Enlightenment subtitled „Nature, reason and order“.

Sólista/ Soloist – Přemysl Vojta – lesní roh/ french horn http://www.premyslvojta.com

Program: A.Fils / J.Haydn / W.A.Mozart /

Haydn Ensemble na Orgelfrühling Steiermark – Styrian Organ Spring Festival – Graz

V květnu 2017 Haydn Ensemble vystoupí na závěrečném koncertu nového rakouského gunther-rost3_1_01varhaního festivalu Orgelfrühling Steiermark, který se koná v Grazu. Sólistou bude excelentní rakouský varhaník Gunther Rost, který představí posluchačům unikátní provedení cembalových koncertů Johanna Sebastiana Bacha BWV 1052 a BWV 1053 na varhany.

In May 2017 Haydn Ensemble will perform at the final concert of the new Austrian organ festival Styrian Organ Spring Festival, which takes place in Graz. Soloist will be excellent Austrian organist Gunther Rost, who will introduce the audience famous harpsichord concertos by Johann Sebastian Bach BWV 1052 and BWV 1053 on unique design organ.

 

Více o projektu/ More about project: http://orgel-kirchenmusik.kug.ac.at/institut-fuer-kirchenmusik-und-orgel/veranstaltungen/orgelfruehling-steiermark.html

 

Prodloužený předprodej vstupenek – Symphonie Triomphante – Presale Extended

Prodloužený předprodej vstupenek – Symphonie Triomphante
Good news!!! Symphonie Triomphante – Presale Extended!!!

Vzhledem k tomu, že dnes o půlnoci by měl být konec předprodeje a tradičně to většina nechala na poslední chvíli 🙂, posouváme termín ukončení na zítřek, tj. pátek 7.dubna do 16hodin.

Těšíme se na Vás
Haydn Ensemble

Good news!!! Symphony Triomphante – presale extended!!!

Use the extended tickets presale till Friday, April 7 4 p.m. for your debut concert 🙂.

We are looking forward to you
Haydn Ensemble