Concert/Tour/Records

!!! Nejbližší koncert/ Next concert !!!

14. září / September 14th 2020 – „Jan Dismas Zelenka 3x“  –  Prague –  

Novoměstská radnice / New Town Hall,

Prague

19:30 / 7:30 pm

Program: „Jan Dismas Zelenka“

Účinkující/ Performers:
Jan Thuri – hoboj / oboe
Vladislav Borovka – hoboj / oboe
Martin Petrák – fagot / bassoon
Petr Ries – kontrabas / bass
Jiřina Dvořáková – varhanní postav / organ
Filip Dvořák – cembalo / harpsichord

Program : Jan Dismas Zelenka

Vstupné – plné 300 Kč, snížené 200 Kč
Tickets – full 300 CZK, reduced 200 CZK
ČSDN – 100,- Kč – členové / member

Bližší informace na www.haydnensemble.com / More info about concert on www.haydnensemble.com

4.února / February 4th 2019 – „Les talents de la musique“  –  Prague –  

1. Koncert sezóny 2020/ 1st Concert of Season 2020

Novoměstská radnice / New Town Hall,

Prague

19:30 / 7:30 pm

Program: „Hudební talent“ / „Les talents de la musique“

Účinkující/ Performers:
Tadeáš Kořínek – fagot / bassoon
Ema Kupková – hoboj / oboe
Haydn Ensemble
Martin Petrák – dirigent/ conductor

Program : Antonio Vivaldi / Jean Philippe Rameau

Vstupné – plné 300 Kč, snížené 200 Kč
Tickets – full 300 CZK, reduced 200 CZK
ČSDN – 100,- Kč – členové / member

Bližší informace na www.haydnensemble.com / More info about concert on www.haydnensemble.com

4.června/ June 4th 2019 – „The Heart of the Czech Bassoon“   –  Prague – orchestral concert 

Barokní refektář Dominikánského kláštera svatého Jiljí / Baroque Refectory of the Dominican Convent of St. Giles

Praha 1

19:30 / 7:30 pm

„Srdce českého fagotu“ / „The Heart of the Czech Bassoon“

Sergio Azzolini – fagot / bassoon
Ondřej Šindelář – fagot / bassoon
Haydn Ensemble
Martin Petrák – dirigent/ conductor

Program: K.Stamic, J.K.Vaňhal, L.Koželuh

Vstupné – plné 450 Kč, snížené 350 Kč
Tickets – full 450 CZK, reduced 350 CZK

Informace o koncertu / More info about concert:

21.listopadu/November 2017  – „la Nature, la Raison et l’Ordre“  –  Prague – orchestral concert 

Sukova síň, Rudolfinum, Praha 1

19:30 hod / 7:30 pm

Suk Hall, Rudolfinum, Prague

„Příroda, rozum a řád“

Haydn Ensemble / Martin Petrák – dirigent / Přemysl Vojta – lesní roh

la Nature, la Raison et l’Ordre – klasicistní symfonie a koncerty v podání nového českého orchestru Haydn Ensemble. Doba osvícenství, geniálních hudebních reformátorů, nových hudebních forem a žánrů 18.století. Mannheim,Eisenstadt nebo Vídeň? Na programu J.A.Fils/ J.Haydn / W.A.Mozart

„Nature, reason and order“

Haydn Ensemble / Martin Petrák – conductor / Přemysl Vojta – french horn

la Nature, la Raison et l’Ordre – superb symphonies and concerts in the performance of the new Czech orchestra Haydn Ensemble. The Age of Enlightenment, ingenius musical reformers, new musical forms and genres of the 18th century Mannheim, Eisenstadt or Vienna? On program J.A. Filtz, J.Haydn/ W.A.Mozart

Informace o koncertu / More info about concert: https://haydnensemble.com/2017/11/01/la-nature-la-raison-et-lordre-priroda-rozum-a-rad/

Koncert je podoprován / Concert is supported by

kudyznudy-RGB

21.října/October 2017 – Symphonie Triomphante vol.2 – Prague – orchestral concert 

Sukova síň, Rudolfinum, Praha 1

19:30 hod / 7:30 pm

Suk Hall, Rudolfinum, Prague

Druhé pokračování zaměřené na klasicistní symfonie v podání nového českého orchestru Haydn Ensemble. Doba osvícenství, geniálních hudebních reformátorů, nových hudebních forem a žánrů 18.století. Mannheim nebo Berlín, Hamburg nebo Eisenstadt? Program: J.V.Stamic / C.Ph.E.Bach / I.Fränzl / J.Haydn

Second part focused on the classicist symphony in the performance of the new Czech orchestra Haydn Ensemble. The Age of Enlightenment, ingenius musical reformers, new musical forms and genres of the 18th century. Mannheim or Berlin, Hamburg or Eisenstadt? On program: J.W.Stamitz / C.Ph.E.Bach / I.Fränzl / J.Haydn

Informace o koncertu / More info about concert: https://haydnensemble.com/2017/09/18/symphonie-triomphante-zrozeni-symfonie-birth-of-symphony-vol-2/

Koncert je podoprován / Concert is supported by

kudyznudy-RGB

31.srpna/August 2017 – Le Trio Affaire – chamber concert

Kostel sv.Klimenta, Klimentská, Praha 1

19:30 hod / 7:30 pm

Church of st.Kliment, Klimentská street, Prague

V jedinečném podání členů Haydn Ensemble vyslechnete komorní skladby zaměřené na oblíbená triová instrumentální seskupení klasicistní a barokní doby. Komorní tóny se rozezní v jedné z nejstaších duchovních svatyní v Praze, v kostele Sv.Klimenta.

Program: J.Haydn / G.Ph.Telemann / K.Stamic

In a unique performance by the members of Haydn Ensemble, you will hear famous chamber music pieces of classicism trio and baroque  trio sonate. The concert takes place in one of the oldest spiritual place in Prague, in the church of St.Kliment.

Program: J.Haydn / G.Ph.Telemann / C.Stamitz /

Informace o koncertu / More info about concert: https://haydnensemble.com/2017/08/30/le-trio-affaire-komorni-koncert-2-chamber-concert-2/

Vstupenky / Tickets: na místě / on place only

Koncert je podoprován / Concert is supported by

kudyznudy-RGB

Natáčení CD/ Recording CD

19.7 – 22.7.2017

Kostel sv. Anny, Liliová, Praha 1

Koncert č.1 D Dur pro lesní roh a orchestr – J.Haydn

Koncert č.2 D Dur lesní roh a orchestr – M.Haydn

Concertino D Dur pro lesní roh a orchestr – M.Haydn

Concertino D Dur pro lesní roh, trombón a orchestr – M.Haydn

Lesní roh – Přemysl Vojta

Trombón – Fabrice Millischer

23.června/June 2017 – Quatre ou Cinq – chamber concert

Kostel sv.Klimenta, Klimentská, Praha 1

20:00 hod / 8 pm

Church of st.Kliment, Klimentská street, Prague

V mimořádném podání členů Haydn Ensemble vyslechnete komorní skladby zaměřené na oblíbená instrumentální seskupení klasicistní doby pro čtyři nebo pět hráčů. Komorní tóny se rozezní v jedné z nejstaších duchovních svatyní v Praze, v kostele Sv.Klimenta.Program: J.Haydn / K.Stamic / L.Boccherini / M.Haydn

In a unique performance by the members of Haydn Ensemble, you will hear famous chamber music pieces of classicism for four or five players. The concert takes place in one of the oldest spiritual place in Prague, in the church of St.Kliment. Program: J.Haydn / C.Stamic / L.Boccherini / M.Haydn

Informace o koncertu / More info about concert: https://haydnensemble.com/2017/06/13/926/

Vstupenky / Tickets:

http://www.ticketpro.cz/hudba/klasicka-hudba-operni-arie/2144738-komorni-koncert-haydn-ensemble.html

Koncert je podoprován / Concert is supported by

kudyznudy-RGB

31.května/May 2017 – Orgel Frühling Steiermark – Graz – orchestral tour

OFS_web

Graz, Herz-Jesu-Kirche

Závěrečný koncert varhanního festivalu.

The final concert of new organ festival

Sólista/ Soloist – Gunther Rost – varhany/ organ – http://www.gunther-rost.com

Program: J.S.Bach / C.P.E.Bach / F.Mendessohn – Bartholdy

Více o projektu / About project: http://orgel-kirchenmusik.kug.ac.at/institut-fuer-kirchenmusik-und-orgel/veranstaltungen/orgelfruehling-steiermark.html

7.dubna/April 2017 – Symphonie Triomphante vol.1Prague Debut – orchestral concert – finished

Sukova síň, Rudolfinum, Praha 1

Suk Hall, Rudolfinum, Prague

Zahajovací koncert první sezóny se uskuteční 7.dubna 2017 v pražském Rudolfinu – Sukova síň. Program s podtitulem „Symfonie triumfující“ představí počátky klasické symfonie až po její vrcholnou formu. Program: T.Traetta /  J.V.Stamic /  J.K.Vaňhal /  J.Haydn

Opening concert of the first season will be held April 7, 2017 in Prague Rudolfinum – Suk Hall. The program, subtitled „Symphony triumphant“ presents the origins of the classical symphony to its ultimate form. On program: T.Traetta / J.W.Stamitz / J.B.Wanhal / J.Haydn

Informace o koncertu / More info about concert:

Koncert je podoprován / Concert is supported by

kudyznudy-RGB

Ozvěny / Echoes of „Concerti Grossi“ – finished

prosinec 2016 / December 2016

G.F.Handel, A.Vivaldi, P.A.Locatelli, P.J.Vejvanovský

21.prosinec/ December – Vánoční koncert / Christmas concert – Praha – 20:00 – finished

Sukova síň, Rudolfinum, Praha 1

Suk Hall, Rudolfinum, Prague

Vstupenky / Tickets: http://vstupenka.net/udalosti/haydn-ensemble/

Více o projektu / About project:

https://haydnensemble.com/2016/11/18/21-12-2016-vanocni-koncert-christmas-concert/

http://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/1660-haydn-ensemble-ozveny

Debut Tour „Concerti Grossi“ – finished

září 2016 / September 2016

G.F.Handel, A.Vivaldi, P.A.Locatelli

Více o projektu / About project: https://haydnensemble.com/2016/08/06/o-programu-about-program/

7. září/ September – Svatováclavský hudební festival – Frýdlant nad Ostravicí – 18:00 – finished

Kostel sv. Bartoloměje, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 2,

Church of St. Bartholomew, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 2

6. září/ September – Svatováclavský hudební festival – Sudice – 18:00 – finished

Kostel sv. Jana Křtitele, Sudice, náměstí P. Arnošta Jureczky 11

Church of St. John the Baptist, Sudice, náměstí P. Arnošta Jureczky 11

5. září/ September – „Návraty“ – Havlíčkův Brod – 19:00 – finished

Klášterní kostel svaté Rodiny,580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2003

Monastery Church of the Holy Family, 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2003

Projects 2018

„Chandra“

Orchestrální koncerty / Orchestral concerts

%d blogerům se to líbí: