About

Nový český ansámbl Haydn Ensemble založil v roce 2016 fagotista České filharmonie Martin Petrák (VENTI DIVERSI ensemble, Musika Antiq/Aria/), který je zároveň uměleckým vedoucím souboru.

Soubor v roce 2020 odprezentuje unikátní dramaturgickou řadu komorních a orchestrálních programů, ve které zazní díla světových skladatelů éry baroka a klasicismu. Netradiční komorní i orchestrální repertoár v kombinaci  s provedením na moderní nástroje, poučenou interpretací a přirozenou muzikalitou jednotlivých intepretů, přináší jedinečný hudební zážitek.

Haydn Ensemble
Czech Haydn Ensemble / Komorní orchestr Haydn Ensemble. Photo by D.Havel

Haydn ensemble čerpá bohaté hráčské zkušenosti z prvotřídních historických, moderních souborů a orchestrů: Česká filharmonie, Collegium 1704, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Pražský barokní soubor, Harmonia Delectabilis, VENTI DIVERSI ensemble, Musica Antiq/Aria/), Symfonický orchestr Českého rozhlasu, FOK, Pražská komorní filharmonie a další…

New Czech Haydn Ensemble was founded in 2016 by Martin Petrák (VENTI DIVERSI ensemble, Musika Antiq /Aria /), bassoonist of Czech Philharmonic Orchestra, who is also the artistic director of the ensemble.

In season 2020 Czech Haydn Ensemble will present a unique range of repertoire, chamber and orchestral programs, which will hear works by world composers of the era of Baroque and Classicism. Extraordinary chamber and orchestral repertoire combined with performance on modern instruments, the study informed performance and natural musicality individual musicians testifies to the great love these unique musicians to music.

Czech Haydn Ensemble draws on a wealth of experience from a first-class historical, modern ensembles and great orchestras: Czech Philharmonic Orchestra, Collegium 1704, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Prague Baroque Ensemble, Harmonia Delectabilis, Venti Diversi ensemble, Musica Antiq /Aria /), Prague Radio Symphony Orchestra, Prague Symphony Orchestra, Prague Philharmonia and more …

You can hear us on our concert of this season „Jan Dismas Zelenka 3x“ – 14th September 2020.

%d blogerům se to líbí: